Wymagania jakie muszą spełniać windy dla niepełnosprawnych

Obecnie dużą wagę przykłada się do ułatwienia ludzkiego życia. Wiele uwagi poświęca się osobom niepełnosprawnym, posiadającym różne dysfunkcje – nie tylko osobom na wózkach inwalidzkich, ale również osobom, które mają problemy z poruszaniem czy też osobom niewidomym lub niesłyszącym.

W budynkach montuje się windy nie niepełnosprawnych. Dla osoby która nie posiada dysfunkcji, nie mają znaczenia wymiary czy inne parametry windy, jednak dla osoby niepełnosprawnej, dużą rolę odgrywa wiele cech.

Przede wszystkim ważne jest, aby wymiary windy dla niepełnosprawnych spełniały wymogi normy EN81-70, która definiuje parametry związane z dźwigami dla niepełnosprawnych. Jeżeli w kabinie mieścić się ma jeden pasażer na wózku inwalidzkim, wymiary windy powinny wynosić przynajmniej 1000 x 1250 mm, a szerokość drzwi powinna być większa niż 800 mm. Wymiary szybu windy powinny być adekwatne do wymiarów windy. Jeżeli w windzie ma mieścić się również osoba towarzysząca, wówczas winda dla niepełnosprawnych powinna być odpowiednio większa i zgodnie z normą jej wymiary powinny wynosić co najmniej 1100 x 1400 mm, a wejście powinno mieć 900 mm szerokości.

Dodatkowo, dla osób z innymi dysfunkcjami, windy powinny być wyposażone w komunikaty głosowe (dla osób niedowidzących) oraz posiadać kurtynę świetlną, zapobiegającą zamknięciu się drzwi, podczas gdy pasażer o ograniczonych możliwościach motorycznych wchodzi do kabiny. Poręcz windy oraz lustro powinny znajdować się na ścianie bocznej lub tylnej – przeciwnej do panelu dyspozycji.

Zobacz więcej informacji na stronie: http://www.windydlaniepelnosprawnych.com.pl/windy-dla-niepelnosprawnych