Wykorzystanie nowoczesnych maszyn do wsparcia osób niepełnosprawnych przy poruszaniu się po mieście.

Osoby posiadające ograniczone możliwości ruchowe nie zawsze były brane pod uwagę w procesie projektowania przestrzeni publicznej. Wykonanie ciągów komunikacyjnych w miastach często wiązało się z dostosowaniem estetycznym przestrzeni pod panujące w danym czasie mody i trendy, nie biorąc pod uwagę funkcjonalności proponowanych rozwiązań.

Przełom w myśleniu o przestrzeni publicznej

Sporym przełomem w organizowaniu przestrzeni w miastach był rozwój powojennego modernizmu. Zmianę postrzegania miasta wprowadził słynny francuski architekt i urbanista Le Corbusier. Jego projekty placów, układów urbanistycznych osiedli oraz filozofia urbanistyki jaką promować w powojennej architekturze francuskiej wywołała duże zmiany w przestrzeniach miast na całym świecie. Budowanie dla ludzi, funkcjonalnie, społecznie i przede wszystkim niedrogo.

Nowoczesna urbanistyka i jej podejście do problemu wykluczenia społecznego

Historia urbanistyki, czyli projektowania przestrzeni miejskiej wskazuje na coraz większe zainteresowanie projektantów osobami niepełnosprawnymi i wykluczonymi. Według nowoczesnego podejścia do przestrzeni miejskiej każdy obywatel i mieszkaniec powinien mieć równy dostęp do wszystkich miejsc w mieście, usług. Projektowanie miast, wyznaczanie wymagań dotyczących budynków, ciągów komunikacyjnych, rozmieszczenia miejsc publicznych, budynków użyteczności publicznej. Dzięki odpowiedniemu podejściu do przystosowania miasta pod potrzeby niepełnosprawnych zaczęto niemal obowiązkowo wykonywać chodniki czy szerzej – ciągi komunikacyjne w sposób umożliwiający osobom niepełnosprawnym na bezpieczne pokonywanie różnic wysokości, krawężników, progów oraz przede wszystkim schodów.

Windy dla niepełnosprawnych w nowoczesnych miastach

Pogodzenie potrzeb osób niepełnosprawnych z pozostałymi mieszkańcami miasta, oraz konieczności budowy obiektów funkcjonalnych, a przede wszystkim niedrogich nie było łatwym zadaniem. Jednak priorytet funkcjonalności i równego dostępu wszystkich mieszkańców do usług i przestrzeni oferowanych przez miasto nakazywało poszukiwać rozwiązań, które nawet będąc bardziej kosztownymi to przede wszystkim spełniały warunki równego dostępu niepełnosprawnych. Zastosowane rozwiązania w tkance miejskiej to między innymi:

  • Pochylnie
  • Obniżone chodniki
  • Windy dla niepełnosprawnych
  • Podnośniki
  • Likwidacja progów w drzwiach

Windy dla niepełnosprawnych zmieniły podejście do projektowania miast

Rozwój technologii dźwigów osobowych wymuszony przez budowę coraz wyższych budynków użytkowych i mieszkalnych, oraz postępująca miniaturyzacja maszyn pozwoliła na upowszechnienie wind osobowych, oraz specjalistycznych wind przeznaczonych do obsługi osób niepełnosprawnych. Współcześnie już nie tylko w budynkach, ale też w przypadku dużych różnic wysokości przy placach publicznych, w przejściach podziemnych stosuje się kabinowe windy dla niepełnosprawnych jako element zastępczy dla pochylni (jest to rozwiązanie droższe, ale zajmuje mniej coraz cenniejszego w mieście miejsca). Zobacz przykłady w artykule Windy schodowe – Profesjonalny montaż na terenie całej Polski.