Orzeczenie o niepełnosprawności a renta

Czy przyznanie osobie niepełnosprawnej automatycznie obliguje instytucje państwowe do wydania renty? Okazuje się, że aby uzyskać rentę dla niepełnosprawnych należy spełniać więcej urzędniczych kryteriów niż bycie niezdolnym do pracy. Sprawę opisała Rzeczpospolita.

Otrzymanie pieniędzy z ZUS z tytułu renty dla niepełnosprawnych nie należy do łatwych spraw administracyjno urzędniczych. Firma ZUS bardzo chętnie oszczędza na osobach wobec których powinna spełniać swoje zobowiązania. Okazuje się że posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej nie nadaje praw do renty, zamiast tego umożliwia ubieganie się o unną pomoc taką jak dofinansowanie windy dla niepełnosprawnych.

Osoby którym niezdolność do pracy nadaje prawo do otrzymywania renty z ZUS muszą spełniać szereg warunków. Pierwszym i podstawowym jest „niedolność do pracy”

Co oznacza „niezdolność do pracy”?

Według prawodawcy – ustawy emerytalnej osoba niezdolna do pracy jest częściowo lub całkowicie pozbawiona zdolności wykonania pracy zarobkowej

z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu.

Niezdolność do pracy podzielona jest w ustawie na 2 kategorie:

  • Całkowita niezdolność do pracy
  • Częściowa niezdolność do pracy

Jak urzędnicy rozróżniają niezdolność do pracy całkowitą od częściowej?

Zadaniem oceniających osobę niepełnosprawną jest dociekanie czy istnieje sposób w który mogłaby ona wykonywać czynności zarobkowe inne niż kwalifikacje jakie posiada a które na wskutek utraty zdolności uniemożliwiają im pracę.

druk rp-1rCzęściowa niepełnosprawność nie kwalifikuje osoby starającej się o rentę do uzyskania jej. Jeżeli okaże się, że istnieją przesłanki do zdolności osoby niepełnosprawnej do wykonywania jakiejkolwiek pracy – renta nie zostanie przyznana.

Całkowita niezdolność do pracy jest sytuacją w której według oceny orzeczników osoba nie jest w stanie wykonywać pracy.

Okazuje się więc , że niepełnosprawność jest odmienna od niezdolności do pracy. Osoba która otrzyma status niepełnosprawnej nie uzyska więc jednoczesnego orzeczenia o niezdolności do pracy co kwalifikowałoby taką osobę do otrzymania renty.

Więcej o ocenie niepełnosprawności