Nowoczesne windy w budownictwie obiektów publicznych

Chcąc dostosować obiekty budowlane do potrzeb wszystkich użytkowników, zarówno w pełni sprawnych jak też niepełnosprawnych poruszających się o kulach czy na wózkach inwalidzkich jest aktualnie jednym z priorytetów rozwijających się ośrodków miejskich.

Windy schodowe, odpowiednie pochylnie, oraz urządzenia techniczne pozwalające na pokonanie barier architektonicznych w starszych budynkach sprawiają, że coraz łatwiej poruszać się osobom niepełnosprawnym po wielkich ośrodkach miejskich.

Nowoczesne windy schodowe na przykładzie metra

Stosowane nowoczesnych rozwiązań takich jak windy schodowe w warszawskim metrze zdecydowanie poprawiły dostępność komunikacji publicznych dla wszystkich mieszkańców i gości miasta, w szczególności dla niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, dla których pokonanie schodów jest praktycznie niemożliwe bez udziału odpowiednich wind schodowych (zobacz przykład na tej stronie).

Dodatkowo urządzenia te przystosowane są do samodzielnego korzystania z tych obiektów. Zarówno osoby na wózkach, jak też niewidomi będą mogli wygodnie dostać się na odpowiednie perony metra nie kolidując jednocześnie z dużym ruchem pieszych (co utrudniałoby zastosowanie np. tańszych platform schodowych).

schody betonowe w mieście

Wzorcowe rozwiązania – windy w każdym obiekcie

Jednym z głównych celów jakie zadają sobie architekci budynków, urbaniści jest stworzenie miasta przyjaznego mieszkańcom. Dotyczy to nie tylko dostępności przestrzeni rekreacyjnych dla wszystkich mieszkańców, ale również dopasowanie przestrzeni miejskiej do podstawowych potrzeb mieszkańców miasta. Stosowane udogodnienia dla niepełnosprawnych poprawiają zdecydowanie możliwości jakie dają obiekty np. użyteczności publicznej których dostępność dla osób niepełnosprawnych zdecydowanie wzrasta przy stosowaniu rozwiązań budowlanych ułatwiających dostęp do nich przez osoby niepełnosprawne.

Przyjazna przestrzeń miejska

Okazuje się, że podobne rozwiązania stosowane nie tylko w dużych miastach jak Warszawa czy Katowice, Paryż, Berlin coraz częściej stają się standardem w wykonywaniu obiektów użyteczności publicznej w mniejszych ośrodkach miejskich na całym świecie (zobacz przykład na tej stronie). Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami które ułatwiają życie w mieście osobom niepełnosprawnym są:

  • szerokie stosowanie pochyli pomiędzy placami i chodnikami znajdującymi się na różnych wysokościach
  • zmniejszenie różnic wysokości pomiędzy chodnikiem (krawężnikiem) a jezdnią
  • upowszechnienie wejść do obiektów z poziomu ulicy, oraz szeroko stosowane windy, platformy czy inne urządzenia techniczne pozwalające osobom niepełnosprawnym na przemieszczanie się między kondygnacjami budynku.

Zobacz również: http://www.platformy-przyschodowe.pl/platforma-dla-osob-niepelnosprawnych