Edukacja osób niepełnosprawnych

Dzieci i młodzież niepełnosprawna musi być objęta procesem kształcenia. Za to odpowiedzialne są placówki szkolne i przedszkolne. Są to instytucje, które niejako odpowiadają za organizację procesu kształcenia. Muszą dostosować go do potrzeb wychowanka uwzględniając jego zaburzenia i dysfunkcje, które wykazuje. Przedszkola i szkoły pełnią więc rolę dydaktyczną, wychowawczą i rewalidacyjną względem niepełnosprawnych.

niepełnosprawni

Prywatne placówki edukacyjne

Dobry dostęp do edukacji i najlepsze metody kształcenia oferują zwykle prywatne placówki, przedszkole z oddziałami specjalnymi bądź szkoły integracyjne. Rodzice posyłający swoją pociechę do szkół specjalnych mogą liczyć na wysoki poziom opieki i na to, że dziecko zostanie otoczone należytą troską. Zajęcia terapeutyczne, klarowne metody nauczania dopasowane do potrzeb podopiecznych na to wszystko mogą liczyć dzieci niepełnosprawne zapisując się do prywatnych placówek edukacyjnych. Te i wiele innych udogodnień oferuje jedna z bardziej znanych placówek – Otwarte Okno (www.otwarteokno.edu.pl)- tutaj sprawdzisz.

Nabór do szkoły

Każdy rodzic ma prawo posłać dziecko do wybranej przez siebie szkoły/przedszkola, nie ma znaczenia tutaj rodzaj niepełnosprawności. Rodzice mogą wybierać spośród placówek państwowych i prywatnych w większości przypadków wybierane są te drugie.
Niewielu rodziców jednak wie o tym, że to czy dziecko zostanie przyjęte do danej placówki decyduje dyrektor przedszkola bądź szkoły.

Kwestię tą poruszył jakiś czas temu rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty w Warszawie, mówiąc że dyrektor danej placówki ma prawo odmówić przyjęcia osoby niepełnosprawnej do swojej placówki. Taka decyzje ma jednak swoje uzasadnienie, bowiem dane przedszkole z oddziałami specjalnymi czy szkoła integracyjna najzwyczajniej może nie nie będzie w stanie zapewnić dziecku niepełnosprawnemu należytej opieki i warunków kształcenia czy zajęć terapeutycznych. W takich przypadkach każdy rodzic może liczyć na to, że dyrektor wskaże inną placówkę, która spełnia niejako “kryteria” wobec dziecka niepełnosprawnego.