Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne, takie jak schody, dla niektórych osób są przeszkodą nie do pokonania. Mowa oczywiście o niepełnosprawnych, chorych i osobach starszych. Jednak w takim wypadku mogą się one zdecydować na zakup urządzenia, które pozwoli im się po nich poruszać, pokonywać piętra bądź pojedyncze stopnie na przykład przed blokiem mieszkalnym. Jednak zakup i montaż takiego urządzenia może być zbyt wysoki dla kogoś, kto utrzymuje się z niskiej renty czy emerytury albo z zasiłków. Można jednak postarać się o dofinansowanie w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który oferuje pokrycie nawet większej części nakładów. Dofinansowanie dotyczy zarówno zakupu jak i montażu wszelkiego rodzaju platform, krzesełek, wind i innego typu sprzętu do transportu pionowego a także i na nakłady, które trzeba ponieść na projekt i kosztorys.

Czym są bariery architektoniczne?

Bariery architektoniczne to wszystkie utrudnienia, na jakie można natrafić w budynkach i wokół nich, które znacznie utrudniają lub całkowicie uniemożliwiają poruszanie się i normalne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Najczęstszymi barierami architektonicznymi są schody i wysokie krawężniki, które nie można pokonać bez pomocy drugiej osoby bądź właśnie odpowiedniego sprzętu. Zaś barierami technicznymi nazywa się wszelkie przeszkody, które się spowodowane niedostatecznym dostosowaniem przedmiotów i urządzeń do możliwości konkretnej osoby – na przykład zbyt wysoki brzeg wanny. Zatem likwidacja barier polega na umożliwieniu niepełnosprawnym osobom swobodnego poruszania się, wykonywania się codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w społeczeństwie. PFRON oferuje dofinansowania właśnie do zakupu urządzenia umożliwiającego likwidację barier architektonicznych i technicznych i tym samym do poprawy życia niepełnosprawnych.

Dofinansowanie

O dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym także niepełnoletnie, które mogą uzasadnić tę potrzebę swoją niepełnosprawnością. Aby taka pomoc była możliwa osoba chora musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności bądź o stopniu niepełnosprawności. Drugim kryterium dotyczy lokalu, w którym urządzenie ma być zamontowane – osoba niepełnosprawna musi na stałe tam mieszkać (być właścicielem albo posiadać zgodę właściciela). Ponadto takie dofinansowanie nie zostanie przyznane osobom, które w ciągu ostatnich 3 lat skorzystali już z pomocy PFRON.