Dobrze dostosowany obiekt budowlany

Na etapie prac projektowych przy opracowaniu ciągów komunikacyjnych w obiektach budowlanych niezwykle ważne jest zapewnienie odpowiedniej przepustowości korytarzy nie tylko podczas codziennych czynności wykonywanych w obiekcie danego typu, ale również podczas sytuacji awaryjnych, jak alarm przeciwpożarowy. Ważne jest też, aby obiekt był w pełni dostosowany pod potrzeby osób niepełnosprawnych.

Odpowiednia szerokość korytarzy w budynku dostosowanym do potrzeb niepełnosprawnych

Z uwagi na poziom skomplikowania każdego obiektu, oraz jego dopasowania do funkcji jaką będzie pełnić projektant, zarówno obiektu nowego jak też przygotowujący remont musi brać pod uwagę przepisy, zarówno prawa budowlanego w zakresie podstawowych parametrów jakie spełniać muszą pomieszczenia czy korytarze odpowiadające za sprawną komunikację ludzi w obiekcie, ale równie ważne jest bezpieczeństwo – odpowiednia przepustowość korytarzy i klatek schodowych będzie zależna od szerokości, która powinna umożliwić przejście osób w obu kierunkach, z zachowaniem dodatkowej przestrzeni. Równie ważne w doborze szerokości korytarza są minimalne standardy nałożone przez prawo budowlane, oraz dostosowanie szerokości pod przejazd wózków inwalidzkich.

Co ważne obiekty starszego typu mogą być dostosowane do warunków dotyczących osób niepełnosprawnych przez zamontowanie odpowiednich wind schodowych, które zastępują kabinowe windy, których ceny z reguły są bardzo wysokie.

Drogi ewakuacyjne i ich szerokość

szeroki kotywarz w budynkuSzczególnie ważne przy projektowaniu budynku jest jego dostosowanie zarówno do przepisów przeciwpożarowych, jak też ustawie Prawo budowlane i Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Konieczne jest stosowanie się zarówno do rozporządzeń ustawy jak też norm zatwierdzonych. Przy projektowaniu obiektów konieczne jest zachowanie odpowiedniej szerokości korytarzy będących w ciągu dróg ewakuacyjnych – zależy ona między innymi od klasyfikacji ZL obiektu, oraz liczby osób które będą korzystać z obiektu (jeżeli obiekt nadaje się do przeliczenia w ten sposób). Obrane zgodnie z przeznaczeniem budynku wartości miejsca przeznaczonego na jedną osobę (zgodne z WT – warunkami technicznymi dla budynków, określa minimalne szerokości dla korytarzy na poziomie 140cm dla korytarza, oraz 90cm dla drzwi ewakuacyjnych, 120 cm dla ciągów klatek schodowych) służą do wyliczenia minimalnej szerokości dróg ewakuacyjnych w budynku, szerokości drzwi ewakuacyjnych oraz innych elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Wyliczenia przeprowadzane są proporcjonalnie, wynoszą zwykle 0,6m szerokości na 100 osób, jednak ważne jest zachowanie minimalnych wartości określonych w WT. (zobacz)

Osobną kwestią jest odpowiednie wyposażenie obiektu, które również jest sprawdzane podczas odbioru i kontroli ze strony służb pożarniczych. W obiektach publicznych, gdzie pracują większe grupy ludzi ważne jest również odpowiednie przeszkolenie przeciwpożarowe

 

Windy w ciągach komunikacyjnych

Często powstaje problem pomiędzy dobraniem odpowiedniego rozwiązania transportu osób niepełnosprawnych w niskich budynkach. Cena windy dla niepełnosprawnych poruszającej się pomiędzy kilkoma kondygnacjami jest zdecydowanie niższa niż wersje dźwigów kabinowych. Ich montaż obywać się może jednak w odpowiednich warunkach, umożliwiając windzie pionowej przejazd na odpowiednie piętro i wyjście z platformy windy. Stosowane w przestrzeni otwartej klatek schodowych nie może być jednak używane (jako urządzenie dźwigowe, elektryczne) podczas np. ewakuacji obiektu.