Coraz więcej budynków dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych!

Już od dłuższego czasu zwraca się większą uwagę na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej i wdraża się rozwiązania, które ułatwiają im samodzielne poruszanie się. Wśród wielu barier architektonicznych, największą zawsze stanowią schody, które często pojawiają się na ulicach, ale jeszcze częściej we wnętrzach budynków. Najlepszą alternatywą dla nich są windy dla niepełnosprawnych, jednak nie zawsze możliwy jest ich montaż. Niemniej jednak coraz więcej budynków dostosowanych jest do osób niepełnosprawnych. W jaki sposób?windy dla niepełnosprawnych

Schody – największa przeszkoda

O tym, że schody to nie lada wyzwanie dla osób niepełnosprawnych, nikogo nie trzeba przekonywać, dlatego też zwykle w pierwszej kolejności dba się właśnie o to, by to one miały dla siebie alternatywę, dzięki której osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z budynku. W tym zakresie rozwiązań jest sporo: niektóre wymagać będą pomocy asystenta, jednak z części niepełnosprawny będzie mógł skorzystać samodzielnie. Alternatywą dla schodów mogą być:

To, co zostanie zastosowane w danym budynku, zależeć będzie od jego konstrukcji i ewentualnie od konstrukcji samych schodów, a także nierzadko od możliwości finansowych administratora. Pocieszające jest jednak to, że na rozwiązania dostosowujące budynki do potrzeb osób niepełnosprawnych można uzyskać dofinansowanie, sięgające nawet 80% całości inwestycji.

Zwracajmy uwagę na szczegóły

Często wpadamy w tę pułapkę – uznajemy schody za największą przeszkodę i nie dostrzegamy tych małych, ale znaczących z perspektywy osoby poruszającej się na wózku. Tymczasem powinniśmy zadbać także o odpowiednią szerokość framug i przejść, a także o zniwelowanie progów. Standardem jest też dostosowywanie toalet do potrzeb niepełnosprawnych, którzy potrzebują więcej miejsca oraz specjalnych uchwytów ułatwiających im korzystanie z sanitariatów. Montaż windy dla niepełnosprawnych to bardzo duży krok w dostosowywaniu budynku do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej, jednak pod żadnym pozorem nie powinniśmy na tym poprzestawać.